Poistné poradenstvo a služby

Poradenstvo pri sprostredkovaní poistných produktov pre fyzické i právnické osoby v následujúcich oblastiach:- poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
- poistenie majetku
- poistenie budov a zariadení
- skupinové poistenia