Všetko z prvej ruky

Spoločnosť ECOM WORLD pôsobí v oblasti poistenia. Produkty a služby, ktoré spoločnosť ECOM WORLD ponúka svojim klientom, zodpovedajú potrebám doby a zohľadňujú nároky klientov na kvalitu a komplexnosť poradenstva. Pre svojich klientov pripravila v spolupráci s poisťovacími inštitúciami individuálne a skupinové riešenia poistenia. V roku 2005 spoločnosť vstúpila na poistný trh s exkluzívnym produktom poistenia lekárov pri výkone ich povolania - produkt HIPPOKRATES .