Ecom World, spol. s r.o. pôsobí na Slovensku ako samostatný finančný agent (SFA) zo zameraním komplexného riešenia poistných balíkov na cieľové skupiny. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Úradu pre finančný trh.Dotazník HIPPOKRATOS vo formáte XLS si môžete stiahnuť tu.

Kontakt:
Ecom World Liptovský Mikuláš:
Vrbická 1883/24
031 01
Liptovský Mikuláš
info@ecomworld.sk
ecomsk@zoznam.sk

Zákaznícky servis:
tel.: 044/56 23 617
tel.: 0918 530 299